img

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Îmbunatățirea situației ecologice a bazinelor Prut şi Nistru prin îmbunătăţirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia

MIS ETC 1535

GRANIŢE COMUNE. SOLUŢII COMUNE

Finalizarea proiectului privind îmbunătăţirea sistemului de epurare în or. Drochia

Consiliul raional Drochia împreună cu Asociaţia Obştească „Centrul de resurse pentru educaţie şi dezvoltare” a organizat conform Proiectului transfrontalier “Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru, prin îmbunătăţirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia”, cod MIS-ETC 1535, mai multe activităţi cum ar fi: Audierea publică privind sectorul de canalizare din or. Drochia, Săptămîna utilizării raţionale a apei şi campanie mass-media.

În cadrul „săptămânii utilizării raţionale a apei” au fost distribuite broşuri informative, prezentând informaţii cu privire la diferite aspecte legate de canalizare şi epurare a apelor uzate în regiune, utilizare raţională a apei. În aceste activităţi au fost implicaţi mai mult de 900 elevi. A fost organizat concursul de desene ecologice şi mini proiecte de ameliorare a mediului cu participarea elevilor din toate instituţiile de învăţământ general din oraş. 

Obiectivul general al acestui concurs fiindsporirea gradului de conştientizare a tinerei generaţii privind aspectele ce ţin de poluarea şi protecţia apei din regiune.

În rezultatul participării la concursul ecologic elevii au reuşit sa-şi dezvolte  abilităţi de a aborda în mod creativ şi interactiv soluţionarea problemelor ecologice în regiune şi din ţară; să înţeleagă necesitatea formării unei atitudini corecte şi responsabile faţă de resursele noastre de apă, şi dezvoltarea unei culturi ecologice pentru stoparea procesului de degradare şi poluare a apei.

 

Un juriu profesionist, analizând lucrările propuse pentru concurs a făcut totalurile, identificând elevii cu aptitudini deosebite şi atitudine pozitivă faţă de mediul din Republica Moldova:

 

Clasele primare (concurs de desene)

Premiul I – Rîmiş Amilina, LT „Ştefan cel Mare”, cl. IV

Premiul II – Ceban Natalia, LT rus nr.3, cl. III

Premiul II – Luncari Sergiu, LT „Ştefan cel Mare”, cl. IV

Premiul III – Nanu Alexandru, LT rus nr.3, cl. IV

Premiul III – Puşcov Egor, LT rus nr.3, cl. III

Premiul III – Tetco Xenia, LT rus nr.3, cl. III

Clasele gimnaziale (concurs de desene)

Premiul I – Hapun Livia, Gimnaziul nr. 2

Premiul II – Budurin Anastasia, LT rus nr.3, cl. VI

Premiul II – Cistacov Oxana, LT „Ştefan cel Mare”

Premiul III – Palamari Anghelina, LT rus nr.3, cl. IX

Premiul III – Ceban Liliana, LT „Mihai Eminescu”, cl. VII

Premiul III – Şarban Olga, LT „Mihai Eminescu”, cl. VI

 

Clasele liceale (concurs mini proiecte)

Premiul I – Mereniuc Alexandru, LT „Ştefan cel Mare”, cl. X

Premiul I – Şevciuc Tudor, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Premiul II – Melniciuc Nichita, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XII

Premiul II – Darii Valeria, LT „B.P.-Hasdeu”, cl. XI

Premiul III – Cuţcaia Ecaterina, LT rus nr.3, cl. XI

Premiul III – Nanu Anastasia, LT rus nr.3, cl. XI

Premiul III – Şarban Olga, LT „Mihai Eminescu”, cl. VI

Menţiune – Balan Victoria, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Menţiune – Preguza Diana, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Articol raport weeks

Felicitări învingătorilor!

Despre proiect

Proiect finanțat de Uniunea Europeană Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Consiliul Local Cernauti şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Contact
  • Adresa: Cernauti, str. Sevcenko nr. 28, of. 308.
  • Tel: +380(372) 58-60-12
  • E-mail: bcdr@ukr.net