img

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Îmbunatățirea situației ecologice a bazinelor Prut şi Nistru prin îmbunătăţirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia

MIS ETC 1535

GRANIŢE COMUNE. SOLUŢII COMUNE

ANUNŢ!!! Stimaţi locuitori din or. Drochia

Invităm toţi doritorii la AUDIERE PUBLICĂ să discutăm problemele din sectorul sistemului de canalizare,

lipsa acestuia şi crearea Asociaţiilor de locatari/coproprietari care va avea loc la data de

 

9 decembrie 2016, la ora 14.00 în Sala de şedinţe a Primăriei or.Drochia.

 

La eveniment se va analiza situaţia actuală, modalitățile posibile de soluţionare a problemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate din or. Drochia. De asemenea se vor oferi informaţii şi se vor identifica propuneri privind principiile de bază pentru îmbunătăţirea serviciilor de canalizare, împreună cu reprezentanți din domeniul respectiv, Î.M. “APĂ CANAL”, Administraţiei Publice Locale, ş.a.

Evenimentul are loc în cadrul Proiectului transfrontalier “Îmbunătățirea situației ecologice a bazinelor Prut și Nistru, prin îmbunătățirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuți și Drochia”, cod MIS-ETC 1535, implementat de Consiliul raional Drochia (Partener 3) în parteneriat cu Consiliul orăşenesc Cernăuţi, Ucraina (Lider de proiect), Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie, Ucraina (Partener 1) şi Consiliul Judeţean Suceava, România (Partener 2).

Acest Proiect este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”. Valoarea totală a proiectului este de 1.159.190,00 Euro, din care grantul UE constituie – 1.043.040,00 Euro, din care valoarea alocată Consiliului raional Drochia este de 379.320,00 Euro, iar contribuţia de 55.150,00 Euro. Durata proiectului este de 37 luni.

     Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la tel.: 025225406, 067223838, manager de proiect: Ruslan BABIN – specialist principal, Direcţia economie, reforme şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului raional Drochia, E-mail: proiectedrochia@gmail.com, adresa: or. Drochia, bd.Independenţei 15, biroul 204.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN

„ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013”

GRANIŢE COMUNE. SOLUŢII COMUNE.

www.ro-ua-md.net

 

Despre proiect

Proiect finanțat de Uniunea Europeană Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Consiliul Local Cernauti şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Contact
  • Adresa: Cernauti, str. Sevcenko nr. 28, of. 308.
  • Tel: +380(372) 58-60-12
  • E-mail: bcdr@ukr.net