img

Проект фінансується Європейським Союзом

Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії

MIS ETC 1535

СПІЛЬНІ КОРДОНИ. СПІЛЬНІ РІШЕННЯ

Finalizarea proiectului privind îmbunătăţirea sistemului de epurare în or. Drochia

Consiliul raional Drochia împreună cu Asociaţia Obştească „Centrul de resurse pentru educaţie şi dezvoltare” a organizat conform Proiectului transfrontalier “Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru, prin îmbunătăţirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia”, cod MIS-ETC 1535, mai multe activităţi cum ar fi: Audierea publică privind sectorul de canalizare din or. Drochia, Săptămîna utilizării raţionale a apei şi campanie mass-media.

În cadrul „săptămânii utilizării raţionale a apei” au fost distribuite broşuri informative, prezentând informaţii cu privire la diferite aspecte legate de canalizare şi epurare a apelor uzate în regiune, utilizare raţională a apei. În aceste activităţi au fost implicaţi mai mult de 900 elevi. A fost organizat concursul de desene ecologice şi mini proiecte de ameliorare a mediului cu participarea elevilor din toate instituţiile de învăţământ general din oraş. 

Obiectivul general al acestui concurs fiindsporirea gradului de conştientizare a tinerei generaţii privind aspectele ce ţin de poluarea şi protecţia apei din regiune.

În rezultatul participării la concursul ecologic elevii au reuşit sa-şi dezvolte  abilităţi de a aborda în mod creativ şi interactiv soluţionarea problemelor ecologice în regiune şi din ţară; să înţeleagă necesitatea formării unei atitudini corecte şi responsabile faţă de resursele noastre de apă, şi dezvoltarea unei culturi ecologice pentru stoparea procesului de degradare şi poluare a apei.

 

Un juriu profesionist, analizând lucrările propuse pentru concurs a făcut totalurile, identificând elevii cu aptitudini deosebite şi atitudine pozitivă faţă de mediul din Republica Moldova:

 

Clasele primare (concurs de desene)

Premiul I – Rîmiş Amilina, LT „Ştefan cel Mare”, cl. IV

Premiul II – Ceban Natalia, LT rus nr.3, cl. III

Premiul II – Luncari Sergiu, LT „Ştefan cel Mare”, cl. IV

Premiul III – Nanu Alexandru, LT rus nr.3, cl. IV

Premiul III – Puşcov Egor, LT rus nr.3, cl. III

Premiul III – Tetco Xenia, LT rus nr.3, cl. III

Clasele gimnaziale (concurs de desene)

Premiul I – Hapun Livia, Gimnaziul nr. 2

Premiul II – Budurin Anastasia, LT rus nr.3, cl. VI

Premiul II – Cistacov Oxana, LT „Ştefan cel Mare”

Premiul III – Palamari Anghelina, LT rus nr.3, cl. IX

Premiul III – Ceban Liliana, LT „Mihai Eminescu”, cl. VII

Premiul III – Şarban Olga, LT „Mihai Eminescu”, cl. VI

 

Clasele liceale (concurs mini proiecte)

Premiul I – Mereniuc Alexandru, LT „Ştefan cel Mare”, cl. X

Premiul I – Şevciuc Tudor, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Premiul II – Melniciuc Nichita, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XII

Premiul II – Darii Valeria, LT „B.P.-Hasdeu”, cl. XI

Premiul III – Cuţcaia Ecaterina, LT rus nr.3, cl. XI

Premiul III – Nanu Anastasia, LT rus nr.3, cl. XI

Premiul III – Şarban Olga, LT „Mihai Eminescu”, cl. VI

Menţiune – Balan Victoria, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Menţiune – Preguza Diana, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Articol raport weeks

Felicitări învingătorilor!

Про проект

Цей проект фінансується Європейським Союзом. Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.
Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Чернівецька міська рада і вона ні в якому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами.

Контакти
  • Адреса: м. Чернівці, вул.Шевченка, 28, офіс 308
  • Телефон: +380(372) 58-60-12
  • E-mail: bcdr@ukr.net